RIP Dear Car

Fyra dagar kvar till julafton och allt kunde inte bli bättre….

Jo det kunde det nog, vädret är plus 9 grader!!!

PLUS 9 GRADER I DECEMBER!!!

Vart har det gått fel nu??

Och så skulle det värsta hända igår när jag skulle åka till jobbet.

Som rubriken lyder så har bilen gått sönder.

Jag råkade bli på vägen vid en livlig korsning igår men som tur vad ( tack och lov) kom det en brandbil körandes mot mitt håll och några brandmän kom ut och hjälpte mig att få bilen på en parking ♥

Tack ska Ni ha ♥

Bilen kommer nog igång , men man kan inte köra varken framåt eller bakåt så den är inte körduglig och min styvpappa sa att det skulle kosta ungefär 300-400 € plus arbete att få det fixat att lämpligast skulle det vara att köpa en ny bil 🙁

Och lagom till julen ännu till 🙁

Så nu vet vi inte hur det blir i jul om vi firar den hemma, om vi får skjuts av någon eller då eventuellt kan låna en bil av någon, men det klarnar väl upp sen hoppas jag.

Iallafall så har vi nu möblerat om IGEN i både vardagsrummet och Alice rum.

Ena soffan fick Alice till sitt rum så nu har vi lite mer utrymme i vardagsrummet, men egentligen skulle vi gärna vilja bli av med den eftersom den alltid har varit överlopps sen vi flyttade ihop, men någon dag ska den väl få ett nytt hem eller så får den hamna på sopptippen.

Men än så länge får den vara i hennes rum och glad blev hon också hahah 😀 började direkt hoppa i den 😀

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Four days to go until Christmas Eve and everything could not be better ….

Well it could be, the weather is plus 9 degrees !!!

PLUS 9 DEGREES IN DECEMBER !!!

Where has it gone wrong now ??

And the worst happened yesterday when I was on my way to work.

As the title reads our car is broken.

The car stopped on the road at a busy intersection to but fortunately (thank god for that ) there came a fire truck driving by towards my direction and some firemen came out and helped me to get the car in a parking spot ♥

Thank you ♥

The car is starting, but you can’t drive either forward or backwards , it is not roadworthy and my stepfather said it would cost about 300-400 € plus work to get it fixed and that the most appropriate for us  would be to buy a new car 🙁

And just in time for Christmas to 🙁

So now we don’t  know how we are going to celebrate Christmas if we celebrate it at home, if we get shot by someone or when possibly can borrow a car to someone, but it clears up well then I hope.

Anyway, we have now rearranged again in both the living room and Alice room.

One couch is now in her room now we have a little more space in the living room, but really we would like to get rid of it because it has always been in the way and unused since we moved in together, but some day it well get a new home I hope or it may end up in the garbage dump.

But so far it will be in her room and she became so happy hahah: D she began immediately jumping on it 😀

 

 

 

Kommentera