My weekend with medication and Christmas fairs Day 2

På lördag var det Gammaldags Julmarknad här på torget och jag skulle gå och köpa min medicin så vi tänkte att vi kan ju gå och se på vad de har att erbjuda detta år på marknaden.

Man slapp ju inte fram någonstans !

Och värst var det att slippa upp till Kungsgatan när vi sen slutligen bestämde oss för att nej det här blir inte till något, att gå där med en barnvagn är som att försöka springa i sirap.

Vet inte hur länge vi trängdes där med barnvagnen för att slippa dit, blev så nervös och Alice blev det också, tycker verkligen inte om när det blir för mycket människor på ett och samma ställe och alla ska åt samma håll så det blev lite kaos i mitt huvud men när vi äntligen slapp därifrån så gick vi snabbt till apoteket och jag for in ensam för trodde att det inte skulle ta så länge.

Men Alice hade inte tålamod att vänta så hon började ju gallskrika utanför med Conny och lugnade inte ner sig och när jag äntligen slapp ut från apoteket så försökte jag lugna ner henne,men det slutade med att det bara blev värre och det som IRRITERAR mig mest är det när människor ska stå och glo på en.

Är det bara jag?!?!

ALLTSÅ HAR NI INTE SETT ETT SKRIKANDE BARN FÖRUT????

Och jag till och med halft ropa åt dem att vad  glor ni på !!!!!????

Då blev det nog fart på benen åt dom, som om det inte skulle vara tillräckligt besvärligt att få ett barn att lugna ner sig när det är helt omöjligt och man vet inte hur man ska göra men nej man ska bli på tittad ännu till och jag kan säga att det känns dubbelt så värre då!!

Men nog om det !

På kvällen så paketerade jag in alla julklappar vi hade, men det är bara 2 stycken julklappar vi väntar på att få från posten och SEN är alla julklapparna färdiga!!♥

Sen gjorde jag även ett pepparkakshus, vi gjorde ett för kanske 4 år sen, men sen dess har det inte blivit av, men iår tyckte jag att nu ska jag ta och göra en och jag brännde mig inte ( stolt) haha och så dekorerade jag vår lägenhet med lite mer julpynt. Bilder på det kommer upp på bloggen ett senare skede när allt är fint städat 😉 ♥

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

On Saturday, it was Old-fashioned Christmas market here in the square and I had to go and buy my medication so we thought that we could go and see what they have to offer this year on the market.

You couldn’t get anywhere!!

And worst of all was when you wanted to go up was to the Kungsgatan when we then finally decided to go away from the market because walking there with a baby carriage is like trying to run in the syrup.

I don’t know how long we crowded there with the baby carriage to go away from there, I became nervous and Alice too, I really do not like when it gets too much people in one place at the same time and everyone is going at the same direction so there was a little chaos my head but when we finally got loose from the crowd we went quickly to the pharmacy and I went in alone and thought that it would not take so long.

But Alice had no patience at all to wait so she started the yell outside with Conny and did not calm down and when I finally got out of the pharmacy, I tried to calm her down to, but it ended up that it just got worse and what IRRITATES me the most it’s when people are staring at you.

Is it just me?!?!

HAVEN*T YOU SEEN A SCREAMING CHILD BEFORE????

And I even half-shout at them what are you staring at !!!!! ????

Then they had to rush somewhere.

As if it wouldn’t be hard enough to get a child to calm down when it is completely impossible and you don’t know what to do, but no you have to be stared at the same time and I can say it feels twice as worse then !!

But enough of that!

In the evening, so I bundled up all the presents we had, but it is only 2 Christmas presents we are waiting to receive from the post office and THEN all the presents ready !! ♥

Then I even made a gingerbread house, we did one for maybe 4 years ago, but since then it has not happened, but this year I thought that I’ll  make one and I didn’t burned myself this time (proudly) haha ​​and I also decorated our apartment with some more Christmas decorations. Pictures of it will come up on the blog later when everything is nicely cleaned 😉 ♥

12341627_10208436285688414_2918039909506337671_n 12369082_10208436285368406_514663042750363879_n 12373344_10208436285128400_3350103398763511349_n 12366296_10208436284808392_3974609998999361283_n

Kommentera