ENTEROVIRUS?!

HEJ!

Ja nu är vår lilla tös väldigt sjuk, hon blev hemskickad från dagiset på torsdag för att hon var väldigt flunssig och trött.

På kvällen samma dag konstatera vi att hon har ögoninflammation, och några har haft det på dagiset också så vi visste ju att hon kunde få det. Nå på fredag har hon en ordentlig hosta med och är helt slut och på kvällen dyker det upp en massa röda prickar på hennes armar och ben. Vi misstänker att det är antingen någon sorts allergisk reaktion eller början på vattkoppor, men vi tänker att vi väntar och ser om de har försvunnit nästa dag.

På lördag är dom ännu större och små prickar har nu även dykt upp på hennes mage och rygg, det måste ju vara vattkoppor då konstaterar vi och nu har hon även blivit ännu värre med sin hosta och är trött för det mesta. Men hon är nog pigg där emellan och är som vanligt om man säger så, för att sedan nästa stund ligga på soffan och är helt slut.

Söndag, hostan är likadan och märkens har kanske växt till sig litr grann , men nu vänder och vrider hon på sig och vill inte komma till ro och gråter som om hon hade värk någonstans.

Jag blir ju helt i panik och ringer journ och förklarar allt och får till svart att hon har troligtvis blivit drabbad av enterovirus!

Jag har dock aldrig hört talas om det, men kollade upp det på nätet och det verkar vara en kompliserad virussort.

Det är mycket vanligt och alla kan bli smittade av detta och det sjukaste av allt, den kan innehålla ett hundratal olika sorter virus !!!!

Helt sjukt!! :O

Symtomena kan variera allt från feber, halsont, muskelkvärk, magbesvär till hudutslag och de här är de vanligaste, men sen när jag ännu söker på andra sidor så kommer det även upp att man får ögoninflammation, halsinfektioner med blåsor och  blåsor i mun, handflator och fotsulor och är då kallad hand-foot-mouth disease. Och du kan även och börja kräkas av detta.

Och dettta virus kan även orsaka hjärtmuskelinflammation och i sällsynta fall även hjärninflammation och inflammation i hjärta och lungor.

Och det finns ingen medicin eller behandling för detta utan man får vänta ut den så att säga och det kan ta upp till två veckor innan man blir frisk.

Hoppeligen är det här kortvarig för vi har ju planer på att åka till Helsingfors nu i helgen, men vi får ta och se. Hoppas vi inte får det bara.

Mer uppdatering om detta kommer senare!

Ta hand om er !!

 

∼∼∼

HEY!

Well now our little girl is very sick, she was sent home from kindergarten on Thursday because she was very tired and had the flu.

That evening, we concluded that she has an eye infection, and some have had it at kindergarten as well so we knew she could get it. Well on Friday, she had a really bad cough to and was totally exhausted and at night it poped up a lot of red spots on her arms and legs. We suspect it’s either some kind of allergic reaction or the beginning of chickenpox, but we thought we’ll wait and see if they have disappeared the next day.

On Saturday, they were even larger and small dots has now appeared on her stomach and back, it has to be chickenpox we thought and now she has even become worse with his coughing and tired most of the time. But she’s probably keen in between and as usual if you say so, then the next moment she was lying on the couch and was completely exhausted.

Sunday, cough is the same and dots may have grown up a little. but now twist and turn her around and does not want to settle down and started to cry as if she had pain somewhere.

I’m getting completely in panic and call the emergency services and I explain everything and got the answer that she has probably been hit by enteroviruses!

I have never heard of it however, but I checked it online and it seems to be a complicated virus variety.

It is very common and everyone can get infected by this and the sickest of all, it can contain a hundred different varieties virus !!!!

Sick!! :O

The symptoms can vary from fever, sore throat, muscle aches, indigestion to skin rashes and these are the most common, but then when I was still looking at other sites, you can also receive , eye inflammation, infections of the throat with blisters, and blisters in the mouth, palms and soles, and are then called hand-foot-mouth disease . And you can also start to vomit.

And this riveting viruses can also cause myocarditis and rarely encephalitis and inflammation of the heart and lungs.

And there is no medicine or treatment for this but you have to wait it out, so to speak, and it can take up to two weeks before it gets better.

 But I hope that this is just momentarily because we had plans to go to Helsinki this weekend, but we will see, hopefully we don’t get it.

More update on this later!

Take Care !!

Kommentera