Deep Talk # 1 Really Bad Day

Just nu känns allt bara rent utsagt sk*t !

Vi har fått det första hotellrummet avbokat, men nu istället har de höjt upp priset på det andra hotellet, så nu skulle vi IGEN borde söka nya hotell som är billigare 🙁 alltså vad tusan?

Nu så skulle jag inte alls vilja fara någonstans, för det visar ju klart och tydligt att jag inte skall slippa någonstans när ALLT bara sk*ter på sig.

Blir så arg.

När ska det här sluta? det börjar verkligen bli för mycket nu,allt som man planerar går inte enligt planerna.

Jag är jämnt stressad, vill bara sova på dagarna och stirra in i en vägg.

DET är inte jag.

Saker jag blir stressad av just nu är bland annat:

1. Ständiga oron över vår ekonomi, Conny säger att det ordnar sig alltid,men när mina pengar ständigt tar slut en vecka efter lön så gör mig så stressad och obekväm med situationen och det känns som om jag utnyttjar Conny fast det inte är så.

2. Stressen över jobbet, man vill int vara där när allt är upp och ner med precis allt, utan man tvingar sig själv till det och mår så jävla dåligt av det.

3. Stress över att det aldrig är ordning och reda på saker och ting hemma och att det inte är städat så som jag vill ha det.

4. Spanskan, jag vill läsa och lära mig det under veckan, men hinner och orkar inte med det.

5. Bloggen, vill skriva så mycket, men har ingen motivation och hinner inte.

6. Stressen över att jag måste hitta ett annat jobb, men det finns inte.

7. Stressen över att jag och Conny inte hinner vara tillsammans ensamma eller fara nånstans pga ekonomin och att det alltid dyker upp något annat.

8.  Man pendlar mellan ett jobb som man bara mår dåligt av till ett hem med massor med saker som ska göras och till en sambo och en dotter som vill ha uppmärksamhet. Jag är så trött på det.

9. Jag vill träffa mina vänner mer, men jag orkar inte och känner mig så tusan elak och usel som vän 🙁

DET ÄR INTE JAG!!

När ska det börja gå mot det positiva hållet?

När ska någon kom och säg till mig att allt blir bra nu, oroa dig inte!

∼∼∼

Right now everything feels just pure stated whether so-called sh*t!

We got the first hotel room canceled, but now instead they have raised up the price on the other hotel, so now we have to a seek new hotel that is less expensive 🙁 what the h*ll?

Now, I would not like to go anywhere because it shows clearly that I can not go anywhere when nothing goes as it should go.

I am so angry.

When will this stop? it really starts to become too much now, all that we have planned does not go as we wanted to.

I am stressed, just want to sleep during the day and stare into a wall.

It’s NOT me.

Things I am stressed about at the moment is:

1. Standing concerns about our economy, Conny says it always work out, but when my money always runs out one week after salary and it makes me so stressed and uncomfortable with the situation and it feels  if I am utilizing Conny though it is not so.

2. The stress of the job, you don’t want to be there when everything is upside down with everything everything, and I am forcing myself to it and I am not feeling well about it.

3. Stress that it is never good order of things at home and that it is not cleaned as I want it.

4. The Spanish, I want to read and learn it during the week, but I do not have the time or the energy to do it.

5. The blog, I want to write so much, but have no motivation and do not have time for that either .

6. The stress that I have to find another job, but here aren’t any jobs available.

7. The stress that I and Conny do not have time to be together alone or go anywhere because of the economy and that it always turns up something else.

8. I shuttle between a job that I just feel bad at working in and a home with lots of things to do and a fiance and a daughter who wants attention. I’m so tired.

9. I want to meet my friends more, but I can not cope and do not have the energy to do that and I feel so damn mean and wretched as a friend 🙁

IT’S NOT ME!!

When will it begin to move toward the positive side?

When will someone come and tell me that everything will be better now, do not worry!

20150618_114005

 

Kommentera