DIY- Decorations

Här är en DIY för att göra två olika dekorationer till vilken tillställning som helst som tex. kalas, jul, halloween, påsk etc.etc 🙂

This is a DIY to make two different decorations for an event at any time, such as birthday party, Christmas, Halloween, Easter etc.etc 🙂

Det här kommer du att behöva:

This is what you are going to need:

 1 sax / scissor

lim eller tejp / glue or tape

snöre / string

olika färgers papper/various colored paper

IMG_0941

∼∼∼

IMG_0939

IMG_0938

 

För att göra detta behöver du papper, sax och tejp eller lim.

To do this you need paper, scissors and tape or glue.

 

IMG_0943

Ta och rita streck över hela pappret och klipp i remsor.

Draw lines over the hole paper and cut into strips.

IMG_0944

Sen tar du och klipper remsorna i mitten.

Then you cut the strips in the middle.
IMG_0945

Beroende på hur många och hur långa remsor du vill ha så klipp det du behöver och med olika färger blir det ännu snyggare 🙂

Depending on how many and how long strips you want to,cut what you need and in different colors makes it even better 🙂


IMG_0946

IMG_0947

Sen tar du remsa och gör den till en ring och antingen tejpar eller limmar ihop ändorna tillsammans.

Then you take strip and it like a ring and either tape or glue the ends together.

IMG_0952

IMG_0954

Sen tar du en till remsa och trär den igenom hålet på andra remsan och tejpar eller limmar fast ändorna.

Then you take one to strip and thread it through the hole on the second strip and tape or glue the ends.

IMG_0958

Och så fortsätter du på samma vis tills du får de så långa som du vill ha dem.

And so you continue in the same way until you get the so long as you want them.

∼∼∼

IMG_0940

 

IMG_0959

Du behöver en sax, papper, snöre och tejp 🙂

You need a pair of scissors, paper, string and tape 🙂

IMG_0960

Jag tog och mäta så att jag fick 2 st flaggor av ett papper. Ni kan se på bilden ovan hur den första flaggan är klippt och så är det bara att klippa likadant på andra sidan 🙂

I took and measure out so that I could get 2 flags of the paper. As you can see in the picture above how i cut the first flag out, and then just cut the same on the other side 🙂

IMG_0961

IMG_0962

IMG_0963

Ta snöret.

Take the string.

IMG_0964

Och lägg snöret tvärs över flaggan och tejpa fast det vid båda ändorna av flaggan.

Then add the string across the flag and tape it at both ends of the flag.

IMG_0966

Ha ett lite mellanrum mellan flaggorna och fortsätt på samma vis tills du får den till den längd du vill ha 🙂

Have a little gap between the flags and proceed in the same way until you get it in the length you want 🙂

IMG_0965

 

Du kan även ta och skriva bokstäver på flaggorna så gör du ett fint meddelande 😉

You can even write letters on the flags and you will make a fine message 😉

 

∼∼∼

 

Så här ser de ut sen 🙂 

This is how they look then 🙂

IMG_0971

IMG_0974

IMG_0967

IMG_0969

HAPPY BIRTHDAY ALICE

This entry was posted in DIY.

Kommentera